Vragen over uw abonnement?

Vragen over uw abonnement?

Wilt u uw abonnement stopzetten, dan dient u dit 2 maanden voor afloop van de abonnementsperiode schriftelijk of telefonisch door te geven aan Abonnementenland. Het cadeau-abonnement stopt automatisch.